Poslovni konsultant

Business coach (poslovni trener) je osoba koja vam može pomoći da postignete bolje poslovne rezultate ili rešite konkretne problem vezane za poslovanje.
Znate da vrhunski sportisti koriste usluge trenera, i za njih je nemoguće da postanu vrhunski u svom poslu bez dobrog trenera i kvalitetnog tima. Tako je i u biznisu. Trener ima ulogu mentora koji vas vodi kroz proces ostvarivanja ciljeva koje ste sebi zacrtali.

Cilj coaching-a je da klijent, kroz usavršavanje i usvajanje novih veština, napreduje do onog nivoa na kome želi da bude. Zato je pre početka procesa coaching-a (bilo za kompaniju ili pojedinca) neophodno analizirati trenutno stanje, postaviti pametne (SMART) ciljeve, pa tek onda preduzeti akciju.

U saradnji sa coach-em, istražićete različita rešenja za prepreke sa kojima se susrećete, pronaći najbolji način za donošenje odluka u različitim situacijama, definisati načine na koje ćete ostvariti svoje ciljeve i početi da sprovodite konkretne aktivnosti.

Osnova svakog coaching odnosa je poverenje između klijenta i trenera, utemeljena na međusobnom uvažavanju i poštovanju. Poverenje i prisustvo coach-a u toku čitavog procesa omogućava klijentu da se oseća sigurnije kada donosi odluke, prevazilazi neprijatne situacije ili sprovodi svoje planove.

Rad klijenta i coach-a odvija se kroz coaching susrete u trajanju od dva ili više sati. Svaki susret je prilagođen potrebama klijenta i podrazumeva različite aktivnosti kao što su: analize eksternih i internih aktivnosti i postignutih rezultata, definisanje budućih aktivnosti , definisanje lične i kolektivne kolektivne odgovornosti tima i pojedinca….
Poslovni trener pomaže klijentu da reši blokade, otvori nove prilike i pronađe nove pravce razmišljanja i delovanja svojim iskustvom i znanjem, uz korišćenje coaching tehnika.

Business coaching vam (između ostalog) može pomoći sa:

 • Unapređenjem postojećih prodajnih aktivnosti
 • Definisanje prodajnih procesa
 • Širenjem baze kupaca
 • Upravljanjem zadacima / zaposlenima
 • Pregovaranjem / networking-om
 • Internet poslovanjem / Ecommerce-om
 • Upravljanjem troškovima
 • Stvaranjem novih proizvoda / usluga
 • Definisanjem i unapređenjem poslovnih procedura
 • Da Vi kao vlasnik svog biznisa maksimalno podignete svoje sampouzdanje i usvojite i primenite znanja i veštine liderstva
 • Da kristalno jasno definišete svoju viziju
 • Da definišete svoje ciljeve i strategiju poslovanja
 • Da naučite da vodite svoj tim

Sigurna investicija

Coaching je investicija u unapređenje poslovanja koja rezultate daje već posle prvog susreta. Neznanje je tri puta skuplje od znanja, pogotovo u poslovnom svetu. Zato je ulaganje u poslovno savetovanje zaista investicija koja se višestruko isplati, kako u kratkom tako i u dugom roku.

Unapređenje poslovanja

Ako želite da Vi ili Vaš tim bude uspešniji, vaš proizvod ili usluga da bude bolje plasiran na tržištu vrlo rado ću vam pomoći da budete efikasniji i efektniji..Visoko postavljeni ciljevi i puno poverenje u svoj tim je jedini put koji menadžera vodi do uspeha. Ali, potrebna su neprestano nova znanja i veštine jer se ukusi i potrebe naših klijenata stalno menjaju.

Analiza tržišta

Čim ste krenuli sa privatnim biznisom ili ga već radite, a imate “problem “koje ne znate da rešite, vrlo rado ću Vam pomoći i to koristeći alate i tehnike savremenog menadžmenta. Veoma brzo mogu da vam otkrijem gde se nalazi vaša kompanija u odnosu na vašu konkurenciju. Šta je vaša komparativna prednost u odnosu na vašu konkurenciju, kao i koje su kritične tačke u vašem poslovanju na koje bi bilo važno obratiti pažnju i koje je potrebno hitno rešavati da bi mogli ostati u tržišnoj utakmici kao siguran igrač.

Na koji način želite da unapredite svoj biznis?

izaberite jednu od opcija poslovnog savetovanja

Mesečni coaching je paket od 4 susreta (10-20 sati) uz koji dobijate bonus uslugu email i telefonske podrške između 2 susreta. Cena = 30.000 din+PDV

Cena pojedinačnog coaching susreta (do 90 minuta) iznosi 5.000 din+PDV

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam faucibus molestie facilisis.

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message