Pogledajte snimak vebinara Moja mapa uspeha u organizaciji Indire Popadić. Na vebinaru sam vam pričala o tome kako možete viualizovati sopstvenu uspeh i krenuti da ga ostvarujete.