FOREVER LEADERSHIP ACADEMY – FOREVER LIDERSKA AKADEMIJA

Liderska akademija vizual
Forever

Akademija polazi od najsavremenijih ideja transformacijskog vođenja i omogućit će svakom saradniku postizanje tri cilja:

Poslovni konsalting

Rad na sebi

Kako voditi sam sebe, postići balans ličnog i poslovnog života, odrediti i implementirati osobnu viziju, misiju i ciljeve za postizanje svoje maksimalne produktivnosti uz korišćenje menadžerskih tehnika.

Rad na svom timu

Kako postati strateški lider/ vođa svojim saradnicima, razviti i unaprediti osobine komunikatora, vizionara, pokretača i motivatora . Kako voditi, edukovati i motivisati timove.

Poslovna edukacija
Predavanje indira popadic citat

Unapređivanje osobina uspešnog lidera

Kako odrediti prioritete, upravljati promenama, vremenom i konfliktima, inovirati, postizati konsenzus, uspešno planirati, prstiti i donositi odluke, te stvarati pobedničke timove.
Učešćem u trening programu bili biste u mogućnosti postavite ciljeve koji su inspirativni i podsticajni i naučiti kako da asistirate svom timu da uradi isto, isprobate i demonstrirate tehnike davanja povratne informacije i delegiranja, naučite da vodite efektivne sastanke,naučite da koristite adekvatne liderske stilove u zavisnosti od trenutka u kome se nalazite, naučite da donosite pravovremeno prave odluke i naučite da se nosite sa promenama.

01

Modul 1. USPEŠNO VOĐENJE I SAMOVOĐENJE

 • liderski benchmark
 • liderstvo i menadžment
 • liderski stilovi
 • prepoznavanje svojih snaga i slabosti
 • upoznavanje s temeljnim veštinama vođenja
 • leadership „prema unutra“ – rad na sebi
 • leadership „prema van“ – rad sa svojim timom
 • unapređivanje samo inicijativnosti
 • analiza primera, teorija i pristup uspešnih lidera
 • upravljanje promenama

02

MODUL 2. USPEŠNO KOMUNICIRANJE U TIMU

 • liderske vrednosti i efektivna komunikacija u timu
 • osnovne veštine komuniciranja
 • uspešna komunikacija – win-win komunikacija
 • verbalna i neverbalna komunikacija
 • asertivnost
 • vođenje uspešnih i efikasnih sastanaka
 • povratna informacija
 • uspešna pisana komunikacija
 • uspešne prezentacije analiza primera, teorija pristupa uspešnih
 • komunikatora

03

MODUL 3. STVARANJE POBEDNIČKIH TIMOVA

 • identifikacija personalnog stila Liderstva
 • razlikovanje radne grupe i tima
 • faze nastanka i razvoja tima
 • donošenje odluka
 • razumevanje suštine timskog rada i timskih uloga
 • fleksibilnost i prilagodljivost članova
 • uspešno komuniciranje u timu
 • vođenje pobedničkih timova
 • rešavanje problema u timskom radu
 • vođenje multikulturnih timova
 • analiza primera, teorija i pristupa uspešnih vođa
 • VEŽBA

04

MODUL 4. USPEŠNO MOTIVIRANJE SEBE I SARADNIKA

 • Liderski majnd-set
 • teorija i modeli motivacije
 • pet zadataka uspešnog motiviranja
 • alati i metode povećanja motivacije
 • motivacijsko vođenje sastanaka
 • poticanje inicijativnosti, izricanje pohvale
 • upozoravanje na greške, stvaranje poticajnih međuljudskih odnosa
 • analiza primera, teorija i pristupa uspešnih vođa
 • posebni alati: samoprocena motivatora i stilova motiviranja

05

MODUL 5. POVEĆANJE OSOBNE EFIKASNOSTI I EFIKASNOSTI TIMA

 • Upravljanje prioritetima – metode i tehnike
 • upravljanje vremenom – značenje vremena u donošenju poslovnih i životnih odluka
 • osvešćivanje i unapređenje samoefikasnosti (Self-efficacy)
 • postavljanje i odabir ličnih i poslovnih ciljeva i vrednosti
 • povezanost samopoštovanja, sigurnosti i cilja
 • posebni alati: ABC i MBO obrasci

Cena FOREVER LEADERSHIP ACADEMY – FOREVER Liderske akademije: 350€ po učesniku, uz dogovor sa menadžmentom Kompanije za sve saradnike Forever Living Products SPECIJALNA CENA iznosi
7.200 din (59,99€)

Akademija će se izvoditi putem zoom aplikacije u trajanju od 5 nedelja/ 1 dan u nedelji.

PRIJAVA ZA AKADEMIJU

Forma - FOREVER LEADERSHIP ACADEMY

O predavaču

dr Indira Popadić je poslovni konsultant i mentor, osnivač centra za poslovnu edukaciju i konsalting „CORE INTERNATIONAL“. Doktorirala je na Tehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, smer inženjerski menadžment. Uz formalno obrazovanje dugi niz godina edukovala se i usavršavala na ličnom i profesionalnom planu. Poseduje tridesetogodišnje iskustvo u prodaji i preduzetništvu, a pored komercijalnih obavljala je i funkcije mentora i trenera top menadžera. Predavač je na Mokrogorskoj školi menadžmenta na modulu Menadžment prodaje.

Ekspert je za razvoj strategije prodaje i vođenje prodajnih timova – počev od definisanja prodajnog ciklusa, preko komunikacije i pregovaranja, do modelovanja uspešnih prodavaca i razvoja njihovog brenda. Sertifikovani je interni i eksterni auditor za ISO 9001:2015 QMS – Sistem menadžmenta kvalitetom. Održala je više od 1800 sati treninga strategije prodaje i 1200 koučing sati menadžerskih ekspertskih veština koje vode kako profesionalnom tako i ličnom razvoju.

Sa svojim timom konsultanata pokrenula je projekte Mentorski program “Grow your business” i Prodajnu akademiju koja se organizuje za klijente/kompanije sa ciljem unapređenja menadžerskih znanja i veština. Autor je više menadžerskih alata i priručnika za unapređenje poslovanja: “Uzmite život u svoje ruke – 7 koraka od ideje do realizacije” čiji izdavač trećeg izdanja je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam AP Vojvodine i „Formule uspešne prodaje“, Planera prodaje i Biznis Planera Uspšene Žene. Govornica je na velikom broju poslovnih konferencija u zemlji i regionu. Član je Srpske asocijacije menadžera.

Indira 2