Kako uspešno voditi svoje preduzeće?

Kada ste otvorili svoje preduzeće ili preduzetničku radnju, izašli ste iz nemirnih voda neodlučnosti i konkretizovali svoj budući posao. Iz gomile mogućnosti izvukli ste jednu lopticu, a sada treba da dokažete da je baš ta loptica, vaš posao, ona prava dobitna kombinacija! Sledeća stepenica na putu vašeg razvoja je stvaranje sopstvenog proizvoda, tima na koji uvek možete da se oslonite, da definišete svoje dobavljače i kupce i da uskladite svoj lični život sa novim obavezama.

Moj proizvod, bilo da je roba ili usluga, mora da bude savršen. Da bi se to postiglo, treba napraviti okvini plan koji sadrži:

  • karakteristike proizvoda (funkcija, kvalitet, izgled, veličina),
  • opis postupka izrade proizvoda (faze, vreme izrade…),
  • okvirnu cenu utrošenog materijala i ostalih troškova uključenih u tok izrade proizvoda,
  • okvirnu prodajnu cenu (definisati minimalnu cenu kao limit ispod koga se ne može ići).

Na osnovu preliminarnog plana potrebno je sebi postaviti određena pitanja:

  • Kolika su potrebna finansijska ulaganja?
  • Ko su moji potencijalni dobavljači repromaterijala? Da li je njihov proizvod zadovoljavajućeg kvaliteta?
  • Šta je novo i specifično u mom proizvodu? Po čemu je moj proizvod bolji od konkurentskog? Kako da formiram cenu proizvoda?
  • Ima li moj proizvod kupca? Kako da kupci saznaju za moj proizvod? Kako skrenuti pažnju kupcu na moj proizvod?
  • Imam li tim koji će napraviti moj savršen proizvod?

Moj tim treba da bude sastavljen od ljudi koji imaju znanje, iskustvo i spremnost za nove radne zadatke. Da budu otvoreni prema promenama, zainteresovani i uvek slobodni da predlože neku novinu u izgledu, kvalitetu i promovisanju proizvoda i reputacije preduzeća. Sve se može zameniti, ali kada se stvori dobar tim, on je vredniji od svega. Zato svoj tim treba čuvati, odnositi se sa poštovanjem, redovno izvršavati sve obaveze prema svojim saradnicima, jer kad poštujete vi njih, poštovaće i oni vas. Moj tim su i moji spoljni saradnici, moji dobavljači i moji kupci. Moj tim je moj najčvršći oslonac!

Moji dobavljači su moji važni partneri tj. partneri u odgovornosti, kakav kvalitet repromaterijala oni obezbeđuju, direktno je povezano sa kvalitetom mog proizvoda. Da bi se adekvatno odabrali najbolji dobavljači, potrebno je napraviti izbor na osnovu ponude koju nam eventualni dobavljači dostave, obraćajućiu pažnju na cenu, uslove isporuke, načine plaćanja…Takođe je veoma bitno i da se pri susretu sa eventualnim dobavljačima osećate lagodno, da tok razgovora teče spontano, da uvek možete da im se slobodno obratite u slučaju neke reklamacije ili promene plana, smanjenja ili povećanja dostave. U većini slučajeva odnos sa dobavljačima je dobar jer iz njihove perspektive vi ste “gospodin ili gospođa kupac”.

Moji kupci su grupa kojoj Vi ugađate, jer je perspektiva sada drugačija, kupci očekuju da Vi u potpunosti zadovoljite njihove potrebe za datim proizvodom. U drugom slučaju kupci se okreću i traže novo tržište i novog proizvođača. Najvažnija stvar je da u ponudi imate kvalitetan i povoljan proizvod. Vaši kupci treba da osećaju zadovoljstvo pri kupovini vašeg proizvoda i da smatraju da je TO baš ono što oni žele. Pre nego što krenete u proizvodnju treba izvršiti istraživanje tržišta prema ciljnoj grupi i to anketiranjem, istraživanjem putem telefona, slanjem e-maila, korišćenjem društvenih mreža……, ispitati koje su potrebe potencijalnih kupaca, njihove želje i motive da bi kupovali vaš proizvod. Kada jednom napravite kanale prodaje svog proizvoda, onda počinje druga bitka, o tome kako zadržati svog kupca i proširiti posao na nove klijente!

Moj lični život u moru svakodnevnih obaveza zahteva od mene da napravim balans svih svojih životnih prioriteta. Prioriteti mogu biti različiti, a prema njima se konstruiše i raspored dnevnih obaveza. Sve što nam je važno moramo jednako vrednovati. U slučaju da imamo porodicu, ona ne sme trpeti zbog poslovnih prioriteta. Opet pravimo plan t.j. raspored dnevnih aktivnosti, koliko vremena provodimo na poslu, koliko vremena sa porodicom i prijateljima, a ako postoje dodatne aktivnosti koje poboljšavaju naše zdravstveno stanje, uklapamo termine vodeći zdrav i aktivan život!

Nikada ne smemo zaboraviti da je Život blagoslov!

Pročitajte još