Poslovna akademija za menadžere i lidere

Ne postoje nerešivi problemi, postoje izazovi, mi smo spremni. A Vi?

Dugogodišnje iskustvo i rad sa vlasnicima preduzeća, preduzetnicima, menadžerima, izvršiocima, administrativnim radnicima i svim subjektima uključenih u rad jedne kompanije doveo nas je do zaključka da su
ZNANJE i POSLOVNE VEŠTINE tačka koja odvaja uspešne od neuspešnih.
Naš cilj je da vas i vašu kompaniju sačuvamo i omogućimo vam put među najuspešnije.

Na Forbesovoj listi najuspešnijih kompanija za 2021. godinu nalaze se najbolje kompanije iz različitih oblasti poslovanja: Amazon, Tesla, Luxory goods, Microsoft, Facebook, Google… Jedna od najznačajnijih poveznica jeste da je svaka od tih kompanija interno pokrenula POSLOVNU AKADEMIJU ZA MENADŽERE I LIDERE za svoje zaposlene. Oblasti edukacije su: operativni i strategijski menadžment, projektni menadžment, prodaja B2B – B2C, liderstvo, komunikacija, inovacije, kreativnost i timski rad.

NAJBOLJI SE NE RAĐA – NAJBOLJI SE POSTAJE!
Poslovnu akademiju za menadžere i lidere moguće je organizovati specijalno za vašu kompaniju i u zavisnosti od
dijagnoze stanja koja je naš prvi korak u radu sa privredom, mi ćemo vam predložiti program. Naš cilj i misija su da vam pomognemo da steknete znanja i veštine koje će vam omogućiti put među najuspešnije menadžere i lidere.
Izgradimo i usavršimo zajedno znanja i veštine neophodne za neometani razvoj kako na individualnom nivou, tako i na nivou organizacija.
Ne postoje nerešivi problemi, postoje izazovi, DA LI STE SPREMNI?
Trajanje i organizacija programa: Program traje 4 meseca i organizovan je u 8 modula /treninga sa ciljem razvoja menadžerskih – upravljačkih kompetencija i stručnog usavršavanja za raznovrsne nove uloge i zahteve u poslovanju organizacije.
Predavanja su dva puta mesečno (petak i subota, po 4 sata)
Predavači: https://indirapopadic.com/nas-tim/

Cena po učesniku: Poslovne akademije je 800 e (u dinarskoj protivvrednosti, mogućnost plaćanja na rate).
U cenu je uključen: radni materijal koji podržava Program Akademije (hend-outse), sertifikat i instruktivne materijale
za dalji rad.

 

01

OSNOVNI NIVO

Izvrsnost operativnog menadžera

Ukoliko želite da razvijate svoje poslovanje ono što Vam je neophodno je razumete kako funkcioniše jedan poslovni sistem i njegovi procesi. Upoznavanje sa osnovnim funkcijama menadžmenta i elementima upravljanja…

02

NAPREDNI NIVO

Poslovna komunikacija

Efikasna komunikacija – Ovaj trening namenjen je svim učesnicima u poslovanju jedne organaizacije od top menadžmenta do zaposlenih jer osnovu organizacionog komuniciranja određuje formalna organizaciona struktura, odnosno formalno…

03

Strategijski menadžment

Ovaj trening namenjen je osposobljavanju rukovodilaca i menadžera da primenom raznih alata analiziraju poslovno okruženje, definišu ili redefinišu viziju i misiju organizacije, definišu ciljeve i strategiju organizacije i na osnovu…

04

Top menadžment (Biti Lider)

Ovaj seminar je namenjen svima koji u svom okruženju vode druge ili se za to pripremaju, lideri su, ili žele to da postanu. Liderstvo definišemo kao usmeravanje radne aktivnosti ostalih u timu ka ostvarivanju planiranih ciljeva. Na kursu saznajete…

05

Projektni menadžment

U vremenu kada nas na klackalici uspešnih i neuspešnih predstavljaju znanja i kompetencije zaposlenih neoophodno je naučiti kako prepoznati, koristiti i unapređivati ključni resurs u organizaciji – znanje. Upravljanje znanjem…

06

Biti konkurentan

Biti drugačiji od drugih je deviza uspešnih u poslovanju. Kroz tri načina sticanja konkurenntske prednosti definisanih od velikana menadžmenta Pitera Drakera: biti prvi, kreativna imitacija i tehnološka niša, uočili smo problem na našim…

07

Menadžment ljudskih resursa

Ovaj trening namenjen je menadžerima svih nivoa u organizaciji jer veštine upravljanja ljudskim resursima u organizaciji odgovornost su svih rukovodilaca. Usmeren je na razvoj odeljenja za ljudske resurse ukoliko ne postoji u organizaciji kao i unapređenje postojećih…

08

Menadžment ljudskih resursa

Ovaj trening namenjen je menadžerima svih nivoa u organizaciji jer veštine upravljanja ljudskim resursima u organizaciji odgovornost su svih rukovodilaca. Usmeren je na razvoj odeljenja za ljudske resurse ukoliko ne postoji u organizaciji kao i unapređenje postojećih…

09

Strateški marketing

Za vreme treninga polaznici će se upoznati sa pojmom marketinških strategija, odnosno marketinških kampanja, ali i sa načinom njihove pripreme, to jest planiranja i sprovođenja. Svakako će se polaznici takođe upoznati i sa metodama…

10

Osnove online i offline marketinga

Osposobljavanje polaznika za upotrebu osnovnih alata analize i projektovanja marketing sistema u preduzećima, formulisanje marketing miks strategije, prepoznavanje validnih i relevantnih marketing informacija i istraživanje tržišta. Prepoznavanje ponašanja kupaca robe široke potrošnje…

11

Kreiranje brenda

Kreiranje brenda je veoma dug i zahtevan stvaralački proces. Vlasnici robnih marki neprestano moraju da brinu o održavanju kvaliteta i vrednosti svojih marki. One uvek moraju uvažavati ukus potrošača, ali se moraju i razvijati tako da ostanu privlačne čak i u okruženju koje se…

12

Pravni aspekti poslovanja

Ukoliko se dogovorimo da Akademiju za menadžere i lidere organizujemo za vašu komapniju, trajanje celokupnog programa ili pojedinačnih seminara prilagodićemo vašim kompanijskim potrebama. Teme koje još možemo da vam ponudimo su: Pravni aspekti poslovanja…

13

Digitalni marketing

Marketing i društvene mreže postali su jedan od primarnih oblika komunikacije na internetu. Pored toga, oni su i ključna komponenta marketinških strategija za sve vidove poslovanja. Ovaj seminar podučiće vas neophodnim veštinama kako biste…

14

Organizacioni dizajn

Program traje 4 meseca i organizovan je u 8 modula /treninga sa ciljem razvoja menadžerskih – upravljačkih kompetencija i stručnog usavršavanja za raznovrsne nove uloge i zahteve u poslovanju organizacije…

NEKI OD NAŠIH ZADOVOLJNIH KLIJENATA

ForeverMont vetRoyal vetIgor smiljanicIlliNs plakatAsjaControlplus logo@5xDiannaDimitrije stankovGama petKuca znanja logo2 404x225Mastalica logoMera dekoraPezosPointers logo webRrabShine sSole rabTartufiUniverexportUrbana opremaVecni pomenLogo megga