Postani vrhunski menadžer

Trening je namenjen pojedincima koji žele da postignu vrhunske rezultate kao budući ili sadašnji menadžeri i kao vlasnici svojih biznisa, ambicioznim ljudima koji žele brže da napreduju i da se upoznaju sa najsavremenijim tehnikama i alatima u menadžmentu.

Kome je namenjena ova radionica?

 • Top i srednji menadžment,
 • Menadžeri prodaje,
 • Lideri timova,
 • Mentori,
 • Projekt menadžeri,
 • Vlasnici preduzeća i svi oni koji baš to žele postati.
 • Oni koji zahtevaju specifične veštine, znanja, mehanizme motivisanja, upravljanja i kontrole, a sve u cilju postizanja poslovnih ciljeva kompanije.

Tema obuke:

 • Analiza opštih I posebnih ciljeva
 • Formulisanje strategije
 • Implementacija strategije
 • Kljucni elementi korporativnog upravljanja
 • Strategijski ciljevi
 • Definisanje jasnih, merljivih i vremenski određenih ciljeva
 • Kljucne aktivnosti liderstva
 • Eksterna analiza skeniranje I monitoring tržišta
 • SWOT analiza
 • Porterov model 5 faktora
 • Industrijska analiza ugroženosti bazičnih aktivnosti i sredstava
 • Interna analiza
 • Lanac vrednosti
 • RBV resource based view
 • Analiza resursa kompanije
 • BSC – Balanced ScoreCard
 • Konkurentska prednost
 • Strategijska kontrola
 • Upravljanje inovacijama
 • Motivacija- samomotivacija
 • Budite pobednik

Polaznici će biti upoznati na koji način mogu koncipirati svoju biznis ideju, definisati viziju, misiju, strategiju poslovanja, analizu trzišta na kojem planiraju da plasiraju svoj proizvod, Swot analiza, definisanje ciljne grupe za svoj proizvod ili uslugu.
U sigurnim rukama naučiti ćete kako da ispitate isplatljivost svog biznisa, definisete svoj finansijski plan, definišete marketing plan i najvažnije odredite svoje SMART ciljeve.

Potrebno predznanje: Nije potrebno jer ćemo u toku edukativne radionice – treninga razvijati naznačene teme, korak po korak na Vašim primerima

Cilj i zadaci obuke

 • Da na praktičan i inovativan način objedinite sve ključne elemente za uspešno upravljanje vašom kompanijom, radi postizanja korporativne prednosti i unapređenja poslovnih rezultata.

Radionica “ Postani vrhunski menadžer ” obuhvata osnovne tehnike upravljanja, postavljanja i definisanja ciljeva, mentoringa, coachinga, motivaciju, samomotivaciju, kao i obaveznu evaluaciju.

Radionica se sastoji iz tri trodnevna radionička modula. Nakon svakog održanog modula je predviđen period implementacije. U periodu implementacije naučenih znanja i veština između modula, obezbeđen je monitoring i mentoring od strane vašeg predavača.

Na koji način želite da pohađate ovaj kurs?

Cena kursa iznosi 147 eura u dinarskoj protivvrednosti

U slučaju da izaberete online kurs dobijate pristup edukativnom materijalu na neograničeni vremenski period

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam faucibus molestie facilisis.


  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Subject

  Your Message