Must Have: 1 + 2 + 3 obavezna preduzetnička literatura

Priručnik Uzmite život u svoje ruke + Formula uspešne prodaje + Planer prodaje obavezna literature za sve koji su ozbiljno odlučili da postignu uspeh.

Cena: 4.570,00 RSD

Pogledajte još