Uslovi korišćenja

Podaci pravnog subjekta

Naziv: Centar za poslovnu edukaciju i konsalting CORE INTERNATIONAL

Matični broj: 64584308

PIB: 110015038

Adresa: Vojvode Mišića 26, Novi Sad, Srbija

Šifra delatnosti: 7022

Korisnički servis / reklamacije: +381 63 516 440 , info@indirapopadic.com

Core International nije u sistemu PDV-a

Zaštita privatnosti korisnika

U ime CORE INTERNATIONAL, obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih
naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i
podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim
običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući
mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške
kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima
kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni [ime prodajnog mesta] (i poslovni
partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Uslovi korišćenja

Upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu “uslovi”) i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, nemojte koristiti ovaj internet sajt.

CORE INTERNATIONAL može izmeniti ove Uslove u bilo kom trenutku izmenama u ovom tekstu. Trebalo bi da posetite ovu stranicu s vremena na vreme i proverite ažurne Uslove, jer ste njima zakonski vezani. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog sajta.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno
najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.“

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, CORE INTERNATIONAL je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Upotreba internet sajta

Sav materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu “Sajt”) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi materijal dostupan za preuzimanje ili korišćenje preko ovog sajta koji poseduje sopstvene uslove korišćenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovde ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovde sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, vam ne daje pravo da koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na Sajtu.

Informacije

Svi materijali, povratne informacije ili druge vrste informacija koje dostavite ovom Sajtu ili u kompaniji  CORE INTERNATIONAL povodom ovog sajta (“Informacije”) neće biti smatrani za poverljive ili vlasničke. CORE INTERNATIONAL  će biti isključivi vlasnik svih informacija prikupljenih na Sajtu ili u vezi sa njim.  CORE INTERNATIONAL nema nikakve obaveze u odnosu na takve informacije i slobodan je da ih koristi bez ograničenja za bilo koje svrhe (kao što je upotreba, reprodukcija, modifikacija, objavljivanje, (re)distribucija, javno prikazivanje itd.) i bez navođenja izvora.

Zabranjeno je postavljati ili prenositi na Sajt ili sa njega bilo kakve protivzakonite, preteće, klevetničke, ponižavajuće, obscene, pornografske ili druge materijale koji krše bilo koje zakone.

Reklamacije

Pravo na reklamaciju proizvoda i usluga je važan deo naše posvećenosti kvalitetu i zadovoljstvu korisnika. Ukoliko naiđete na bilo kakav problem ili nedostatak u vezi sa proizvodom ili uslugom koju ste kupili na našem sajtu, imate pravo da podnesete reklamaciju u roku od 30 dana od dana prijema proizvoda ili usluge.

Postupak reklamacije je sledeći:

  1. Podnošenje Reklamacije: Reklamaciju možete podneti elektronskim putem na našoj web stranici ili putem e-maila info@indirapopadic.com ili telefona +381 63 516 440, navodeći jasno problem koji ste iskusili. Potrebno je priložiti dokaz o kupovini (račun ili potvrdu o narudžbini).
  2. Provera i Obrada: Nakon primanja vaše reklamacije, preduzećemo potrebne korake za proveru i utvrđivanje uzroka problema. Ovo može uključivati zahtev za dodatne informacije ili fotografije proizvoda/usluge.
  3. Rešavanje Reklamacije: Ako se utvrdi da je reklamacija opravdana, ponudićemo vam adekvatno rešenje. To može uključivati zamenu proizvoda, popravku, povraćaj novca, ili druge oblike kompenzacije u zavisnosti od prirode problema.
  4. Komunikacija sa Korisnikom: Kroz ceo proces, održavaćemo komunikaciju sa vama kako bismo vas obavestili o statusu vaše reklamacije i dogovorili se o najboljem rešenju.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Dostava robe i eventualna ograničenja

„Dostava naše robe vrši se na teritoriji cele zemlje. Roba će biti isporučena na adresu koju ste naveli prilikom naručivanja u roku od 3-5 radnih dana. U slučaju da se dostava ne može izvršiti zbog nedostupnosti proizvoda ili drugih nepredviđenih okolnosti, bićete o tome obavešteni. Molimo vas da imate u vidu da za određene lokacije mogu postojati ograničenja u pogledu dostave.